Forside

Velkommen til Skibby Vandværk  

http://www.kamelef.mobi/kamagra-ou-viagra.html le kamagra 100mg Vandværket har ved udgangen af 2017 1036 andelshavere og forsyner ca. 1450 husstande,
institutioner og  virksomheder i vort forsyningsområde,  der dækker Skibby by.

Årligt leveres ca. 150.000 m3 vand gennem 20km. hovedledninger og 5 km. stikledninger.
Vandets hårdhed er 18 dh grader, hvilket betegnes som hårdt. Se mere under vandkvalitet.

http://www.kamelef.com/kamagra-ou-viagra.html kamagra

go Drifts status: Normal drift
SRO-billede