Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes den første torsdag i marts kl1930 på Fjordlandskolen kantinen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag skal indgives til formanden inden udgangen af januar.