Flyttemeddelelse

Flyttemeddelelse/Ejerskifte

Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket. Herefter sender vi opgørelse med Deres eller vort tilgodehavende.
Opkrævning af ejerskiftebidrag og aconto for resten af perioden sendes til ny ejer.

Henvendelse fra       

Flytning vedrører følgende følgende ejendom

Navn (tidligere ejer) *

Email                              

Adresse                          *

Postnr. og By                *

Forbrugernummer    eller 999

Telefon                          

Opgørelsesdato         * DDMMÅÅ

Målervisning               *

Tidligere ejer flytter til

Adresse                         *

Postnr. og by              *

Bank Reg. nr                Da De formentlig skal have penge tilbage

Konto nr                        beder vi om kontonr.

Ny ejer på den fraflyttede adresse

Navn                               *

Email                              

Telefon                          

Ret hvis ny ejer ikke har bopæl på adressen.

Adresse                         

Postnr. og by              

Kommentarer / navn og telefon på mægler eller advokat