Anlægsarbejder

Anlægsarbejder

I 2014 har vi fornyet ledning i Hovedgaden fra ALDI til 6E i alt ca. 300 meter
ny PE 110 ledning, der erstatter gammel PVC ledning.  Arbejdet er udført i
totalentreprise af KAMCO A/S. Metoden der er anvendt er pipe bursting,
d.v.s. at den nye ledning fortrænger den gamle ledning. Samme metode blev
anvendt i 2011, hvorfor der henvises til beskrivelsen herunder.

Det gamle slambassin var utæt og derfor har vi også i 2014 etableret nyt
bundfældningsbassin.      Nyt Bundfældningsbassin

Anlægsarbejder i 2011:
Vi har fornyet ledning i den nordlige del af Hovedgaden i foråret.

I efteråret har vi etableret ny boring til erstatning for boring 3, der var slidt op.
Boring blev etableret i 1967, den har de sidste år trukket urenheder med op.
Dette havde ikke den store betydning, men i januar blev det så meget, at vi fik
tilstoppet iltningsbeholderen. En nærmere analyse viste, at vi fik rust og småsten
op. Rusten fra pumperøret og småstenene fordi filteret er slidt. Boringens dimension
er for lille til, at man kan renovere, ved at sætte nyt filter.
Vi har samlet lidt billeder af anlægsarbejderne.

Hovedgaden 2011 

Boring 8 – 2011