Målere

Målere

Følg med i forbruget !  Aflæs vandmåleren f.eks. hver måned – på den måde
undgår man store overraskelser, der kan være særdeles kostbare.
Kontroller også, at det lille sorte hjul i måleren står stille, når der ikke er
forbrug i installationen.
Vandværket kontrollerer og udskifter løbende vandmålerne efter reglerne i
Målerteknisk Direktiv: MDIR 18-10-2013. Hele direktivet kan hentes ved at
Klikke på måleren.