Forside

Velkommen til Skibby Vandværk  

Vandværket har ved udgangen af 2019 1055 andelshavere og forsyner ca. 1470 husstande,
institutioner og  virksomheder i vort forsyningsområde,  der dækker Skibby by.

Årligt leveres ca. 150.000 m3 vand gennem 22km. hovedledninger og 5 km. stikledninger.
Vandets hårdhed er 20 dh grader, hvilket betegnes som hårdt. Se mere under vandkvalitet.

Drifts status: Normal Drift
SRO-billede